top of page
Trädgårdsinpiratör_20.jpg

FÖRELÄSNINGAR 2024

Här kommer ett urval på teman som jag värnar lite extra om. Alla föreläsningar kan ges på plats där ni önskar, eller digitalt via Zoom.

Välkommen med ett mail till growbyjenny@outlook.com för att boka!

 • Odla med barn - Små händer i jorden 
  Varför ska vi odla med våra barn? Kan det bidra till ökad naturhänsyn hos framtidens jordbor? 
  Under denna föreläsning belyser jag frågan ur både globala och hållbara perspektiv med utgångspunkt i Barnkonventionen och FN's klimatmål. Om vikten av att låta barnen bli en del av trädgården i alla dess faser för att skapa förståelse kring naturliga kretslopp och vår plats i detta. När barn tillåts bli delaktiga medskapare i odlingen läggs grunden för en större förståelse för cykliska processer. Om naturhänsyn och varför man behöver lära sig hur man odlar sin egen mat. Tankar kring hur odling med barn i stadsnära områden kan bidra till ökad social trygghet, översyn av forskning som visar hur odling kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande i en alltmer stressig tillvaro för både vuxna och barn.

  Tips på hur man praktiskt kan sätta igång en odling tillsammans med små hjälpredor, sorter att odla som ger glädje för de små. Om förberedelser, mindset och prioriteringar. Du får också följa med hem till oss, där jag genom bilder visar vad vi odlar och hur vi går tillväga.

   

 • Back to Earth: Låt hållbarheten också omfamna människan:
  En genomgång av den senaste forskningen kring alla positiva hälsoeffekter som kan uppnås genom trädgårdsarbete och vistelse i gröna miljöer. En expansion av själva begreppet Hållbarhet inte bara kring miljö och odling, utan som en metod för att bygga hållbara människor över tid. Om det som ibland kallas för jordning, skogsbad, om att växa och helas som människa i takt med odlandet.
   

 • Berättelsen om Solskensvägen - Från ödetomt till grönskande visningsträdgård
  En bildkavalkad med stegvisa råd och tips för dig som står inför utmaningen att bygga en trädgård helt eller delvis från grunden. Här får du följa med och se hur vår trädgård växt fram och hur vi steg för steg skapade vårt mysiga orangeri. Du får också en genomgång av grunderna inom trädgårdsdesign med många konkreta tips och exempel. Lite extra fokus kan läggas på trädgårdsdesign i norr, för dig som önskar. 

   

 • Skapa en barnvänlig trädgård - Design och funktion för hela familjen
  Hur ska man tänka när man som småbarnsförälder vill förändra sin trädgård, eller skapa en helt ny från grunden? Kan man skapa en trädgård som passar både vuxna och barn?
  Under denna föreläsning tar jag dig med på resan som vi själva gjort, när vi byggt upp vår trädgård tillsammans med våra två barn. Den är till stor del designad för att fungera som en lekplats för de små och en avkopplande plats för de vuxna, med många olika funktioner som gör att den blir spännande och intressant att vistas i. Jag berättar om smarta prioriteringar som kan underlätta trädgårdsskötseln för den som har lite mindre tid att ägna åt sin trädgård, tipsar om ätbara barnvänliga växter, bär och träd men också om olika "rum" och andra grundläggande funktioner som behöver finnas när trädgården ska fungera ur ett familjeperspektiv. 
  Barnvänlig trädgårdsdesign, helt enkelt!

   

 • Jordhälsa - Allt börjar med friska och livgivande jordar
  Allt som växer behöver rätt förutsättningar och den allra viktigaste är den under markytan, jorden. Genom att värna om våra jordar och anamma naturliga metoder när det gäller gödsling och bearbetning, får trädgården och odlingarna en god grund. Utan goda jordar kan vi inte uppnå de resultat vi vill. Jag berättar bl.a om täckodlingens vinster, om att kompostera med Bokashi och om utmaningen att odla i lerjord. Jag går igenom torvens vara och icke vara, om gifter i köpt jord och gödsel och det ges såklart mängder av tips för vidare läsning, kanaler att följa.

   

 • Lyckas med trädgårdens alla Bär:Vem blir inte lycklig av att skörda solvarma bär direkt från plantan? Vill du också lära dig att odla ekologiskt och giftfritt? Här ges en fullständig beskrivning över hur vi odlar och skördar mängder av olika vanliga och ovanliga bär i vår trädgård i zon 6, alla härdiga och lämpliga för trädgårdar i norr. Jag delar med mig av våra bästa råd och tips på hur du kan lyckas oavsett tidigare erfarenhet. 

 

 

bottom of page